Product

Mini Mechanical (2-4 Cars)

Semi Automated (5-80 Cars)

Fully Automated (80 Cars up!)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Q&A

Tower Parker

Smart Park


ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

Tower Parking


ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อย เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณจำกัด ออกแบบให้เข้ากับสถานที่หรือสภาพแวดล้อมได้หลากหลาย ดูแลบริหารจัดการอาคารได้ง่าย